Osallistujan henkilötiedot, kiinnostukset kohteet, tavoitteet, opittavan kielen taito jne. Katso kyselylomake Личные информации, интересы, цель, уровень знания языка. Анкета
1. Suomalaisnainen

2 Venäläisnainen
Help!