Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osasto toteutti STEAn rahoittaman Valjakko-projektin 1.3.2015 – 31.12.2017. Osaston kehittämä käytännönläheinen kotoutumisen toimintamalli on kaikkien vapaasti sovellettavissa. Mallin keskeisimpiä hyötyjä ovat väestöryhmien kohtaaminen, vuorovaikutus ja verkostoituminen, tiedon ja puherohkeuden lisääntyminen, kokemus osallisuudesta, vertaistuki, turvallisuuden- ja itsenäisyydentunteen kasvaminen ja saatu konkreettinen apu.

Tutustu Valjakko-toimintamalliin
Hyvät käytänteet löydät tämän sivun alavalikosta.

Yhteystietomme löydät täältä.

Проект ”Вальякко” (Упряжка) работал в Оульском отделении общества Финляндия-Россия при финансовой поддержке STEA в период 1.3.2015 – 31.12.2017.  В процессе работы проекта сложилась ”Матодика Вальякко” – набор различных форм и методов взаимодействия между финнами и русскоязычными иммигратами, опробованный на практике.

Основными результатами данной методики являются общение и установление социальных контактов, дружеских связей, расширение круга общения, совершенствование знания языка и культуры, возможность получения поддержки, конкретной помощи и многое другое.

Здесь можно познакомиться с методикой ”Вальякко”

Конкретные примеры работы проекта найдете в меню данной страницы

Контакты