Yrittäjyys Mainos A4

Kieltä oppii parhaiten kun sitä käyttää!

Suomen- ja venäjänkielisten yhteinen keskustelukerho on aloittanut toimintansa v. 2006. Osallistujat tapaavat toisiaan ohjatun keskustelun merkeissä keskiviikkoisin klo 16.1517.45. Kerhoa ohjaa Anita Tadinen.

Kaikki osallistujat ovat kielitaidoiltaan eritasoisia – heidän mielestään kerho auttaa madaltamaan kynnystä puhua vieraalla kielellä, kehittämään keskustelutaitoa ja pitämään yllä jo opittua kielitaitoa.

Kerho on maksuton ja kaikille avoin. Tapaamisiin Kumppanuuskeskuksessa: Kansankatu 53, 90100 Oulu!
Lisätietoja p. 044 714 0004 tai anita.tadinen (at) venajaseuraoulu.net.

Добро пожаловать поговорить на фиском и русском в приятной компании!

Очевидно, что изучение языка не будет эффективным без разговорной практики. Именно по этой причине в 2006 году русско-финский разговорный клуб ”Поговорим” начал свою работу. Встречи проводятся еженедельно и форме свободного диалога занимаемся изучением как русского, так и финского языка.

Живое общение с носителями языка в Разговорном клубе — это прекрасная практика. Непринужденность обстановки и доброжелательность участников способствуют раскрепощению, а это приводит к тому, что желание высказаться побеждает страх ошибиться, и вы сами не замечаете, как быстро продвигаетесь к совершенству владения языком.

Встречи проводятся каждую среду с 16.15 до 17.45 по адресу Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu.
Больше узнать о разговорном клубе можно у работника проекта: Анита Тадинен, тел. 044 714 0004
Эл.адрес: anita.tadinen (at) venajaseuraoulu.net