KESKUSTELUKERHO

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

Säännöllinen, ohjattu keskustelukerho edustaa ryhmätoimintana intensiivistä vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. He vaihtavat tietoa ja henkilökohtaisia ajatuksia ja kokemuksia sekä kantaväestön että maahanmuuttajan äidinkielellä.

Tapaamiset
kerran viikossa, 90 minuuttia kerrallaan. Vakiopaikka sekä ohjatusti vaihtelevissa paikoissa.

Kielitaitovaatimukset
Edellyttää ohjaajalta vahvaa kielitaitoa molemmissa kielissä. Aktiivinen osallistuminen edellyttää hieman vieraan kielen hallintaa.

Osallistujien eritasoiset kielitaidot saattavat aiheuttaa haasteen, joka ratkaistaan jakamalla ryhmää kahden, kolmen hengen keskusteluihin.

Osallistujat voivat tuoda mukanaan omia sanakirjoja, ja ohjaaja voi valmistella tukisanastoja tapaamisiin.

Aiheet
Kerhossa käsitellään arkihaasteisiin liittyviä teemoja sekä muita kulttuurintuntemusta kehittäviä aiheita. Osallistujien tarkemmat toiveet käsiteltävistä aiheista kerätään syys- ja kevätkauden alkaessa.

Teemoja käsitellään tarvittaessa erityisasiantuntijoiden avulla, joita löytyy osallistujien keskuudesta, järjestöistä, kuntapalveluista, yrityksistä jne.

Aiheita voi alustaa esim. kirjallisilla materiaaleilla, ennakkotehtävillä, tutustumiskäynneillä, mainoksilla, videoilla, uutispätkillä, lauluilla, kuunnelmilla (esim. Podcast), asiantuntijapuheenvuoroilla jne.

Aihevinkkejä: kielet, kieltenopiskelu, murteet ja slangit; vuodenajat, kalenterivuoden juhlat ja merkkipäivät, uutiset; harrastukset, matkailu, loma, arki, ruoka; työkulttuuri, eläkkeelle jääminen, edunvalvonta, hoitotahto, terveydenhoito; proosa, runous, elokuvat, teatteri, taide; mediat; kansat ja uskomukset, uskontotieto, maantiede, …

STEA

Разговорный клуб – это регулярные тематические встречи, представляющие собой групповую форму работы по совершенствованию языковых навыков и навыков общения коренного населения и иммигрантов. Участники обмениваются опытом, знаниями и мнениями на двух языках.

Встречи
Раз в неделю, длительностью 90 минут.  Проводить встречи можно где угодно, но постоянное место проведения обеспечивает хорошую посещаемость.

Требования к уровню владения языком
Организация работы клуба требует от ведущего хорошего владения обеими языками.

Активное и систематическое участие обеспечивает постоянное развитие языковых навыков у обеих групп.  Трудности, возникающие из-за разницы в уровне знания языка участников, решаются посредством организации работы в небольших группах или парах.

Участники могут использовать свою справочную литературу (словари и т.д.), и ведущий может при необходимости подготовить для участников лексику по теме встречи.

Темы
К обсуждению в Разговорном клубе предлагаются различные темы, связанные как с будничной жизнью, так и направленные на изучение и понимание культуры и традиций. С целью изучения потребностей участников клуба и интересующих их тем, рекомендуется проводить опросы не реже двух раз в год.

При необходимости на встречи клуба можно приглашать специалистов: представителей различных организаций, учреждений и бизнеса, и т.д.

Можно использовать новости, печатные материалы (статьи из газет и журналов), рекламу, видео и аудио материалы, песни, подкасты и т.д.

Примерные темы: языки и их изучение, местные наречия и сленг; времена года, календарные и национальные праздники, новости; увлечения, хобби, путешествия, еда; культура труда, выход на пенсию, социальное обеспечение, здравоохранение, опека; литература, кино, театр, музыка, изобразительное искусство; СМИ и медиа; страны и народы, …