Me pyrimme pääsemään lähelle naapureitamme, likelle venäläisten elämää, kirjavaa arkea, juhlaa, perinteitä ja nykyaikaa. Suomenkieliset ja venäjänkieliset jäsenemme auttavat toisiaan ymmärtämään toistensa kieltä ja kulttuureja. Arjen jakaminen keskustelukerhossa, kursseilla, luonnossa, liikuntaharrastuksissa ja muissa tavallisten ihmisten ympyröissä rakentaa ystävyyttä ja yhteisymmärrystä molemmin puolin. Toimintamme on monipuolista. Eikö vain, jos silmäilet toimintaamme.

Esittelemme venäläisyyttä ja Venäjää kouluissa, näyttelyissä, yleisötilaisuuksissa ja monella muulla tavalla. Myönnämme stipendejä venäjää opiskeleville koululaisille ja opiskelijoille.

Koetamme auttaa Suomessa asuvia venäläisiä kotoutumaan maahamme. Tarjoamme venäläisille mahdollisuuksia opetella suomen kieltä ja oppia suomalaista yhteiskuntaa ja yhteyksiä suomalaisuuteen ja suomalaisiin. Toteutimme 2015 – 2017 Valjakko-projektin, joka auttoi venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista Ouluun.

Meille on tärkeää, että voimme kasvattaa venäläisten ja suomalaisten ystävyysyhteisöä. Mitä enemmän meitä on, sitä laajempia, toinen toisistamme oppivia sukupolvelta toiselle välittyviä ystävyyssuhteita ja verkostoja me voimme rakentaa.

Tule ja tutustu meihin.